PROSJEKTER

I KFL Gruppen har vi ett bredt spekter av prosjekter vi deltar i. Noen ganger bidrar vi med personell til andre bedrifter, mens andreganger er vi med som underentreprenør. Under ser du noen av de prosjektene vi har vært eller er på i den siste tiden. 

 

Oppgradering av brygge for Porsgrunn kommune: 

Vi skal oppgradere eksisterende flytebrygge for Porsgrunn kommune. I forbindelse med endret bruk den skal oppgraderes med infrastruktur slik det kan benyttes hele året. Det skal etableres ny betongbrygge på enden av eksisterende brygge. På denne delen skal det etableres septikmottak og vanninstallasjon av frostfri utførelse, for bruk hele året. I tillegg skal det lages plass til 6 båter med utriggere på hver sin side av eksisterende brygge. Der skal båter kunne koble seg til strøm, fylle på med vann og tømme septik. Adgangskontroll og betalingssystem skal etableres. Vi takker for tilliten og gleder oss til å starte på oppdraget mot slutten av februar. 

 

Rammeavtale med Aibel: 

KFL Elektro og industri har fått en rammeavtale med Aibel. Vi bistår de med fantastisk flinke industrirørleggere og automatikere. Denne typen avtaler er vi meget fornøyd med, da våre ansatte får mulighetetn til litt variasjon i sin arbeidshverdag, samt at de lærer nye ting og utvikler seg både faglig og personlig. 

 

Follobanen: 

Pågående prosjekt: Her etablerer vi fire fight system for evakueringsterminalen midt mellom Oslo og Ski.

 

Fundamentering høyspent Hasle-Råde:

Fundamentering, pre-fabrikering av strømmaster, montering av strømmaster med helikopter. Hvoved jobben besto av boring, forskaling, armering og diverse betongarbeid.

 

 

Nordbytunnelen, Mælefjelltunellen, Spiralen og Follotunellen:

Her bidro vi med blant annet kobling av skilt og tavler. Utskifting av vifter i tak, kabelbro bygging, Bygge portaler og rørføring under tunell og bak tunell.