KVALITETSSTYRING

Vi har et styringssystem som definerer hvordan jobbene skal utføres og beskriver hvordan vi skal lede, samt utføre våre aktiviteter.

Forstå og håndtererisiko

  • A-Standard: Forstår oppgaven og risikoen → Identifiserer og forstår kravene → Håndterer risikoen → Utfører oppgaven → Evaluerer resultatet og lærer av dette.

Sikre kvalitet

  • Sikre kvaliteten i planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og ved hjelp av prosjektoppsummering i etterkant.
  • Lære av fasene og eventuelle feil begått i disse.

Utvikle lederskap og kultur

  • Bygge kultur etter ønsket adferd.
  • Å bygge god kultur er når leder og arbeidslag løser problemer sammen.

Sertifisertleverandør

  • Vi er sertifisert og godkjent av ledende sertifiseringsselskaper.
  • Dette gir deg som kunde trygghet i at vi utfører tjenester og leverer produkter iht kjente standarder og normer.