HMS-FILOSOFI

Miljø

  • Vi ønsker etter beste evne å legge forholdene til rette så optimalt som mulig for de ansatte.
  • Hver enkelt skal bli sett og hørt.

Kvalitet

  • For oss er det viktig å være sikre på at alt vi leverer av varer og tjenester innehar riktig kvalitet.
  • Produkter og løsninger levert fra oss vil tilfredsstille dette fordi våre folk innehar lang erfaring, høy kompetanse, samt at vi bruker oppdatert teknologi der dette er viktig.

HMS

  • For å sikre at vi leverer riktig kvalitet på et hvert tidspunkt, er fokus på HMS og risikostyring av stor viktighet.
  • For oss er det viktig at alle fokuserer på dette til enhver tid, og bruker de hjelpemidlene vi har tilgjengelig. Slik som: «før jobb samtale» og «A-standard».
  • Vi har også skreddersydde kvalitets og HMS-håndbøker for vår bedrift.